Leasing / dzierżawa

Rozumiemy Twoje potrzeby. Dlatego dajemy ci elastyczne narzędzia rozwoju. Zarabiaj na maszynie już teraz!

Zacznij zarabiać bez ponoszenia dużych wydatków. Rozwiń swoją… firmę. Nie ponosząc dużych kosztów

W Leasingu rozliczasz się co miesią…c przez okreśony okres czasu. W tym czasie maszyna pracuje na twoje zyski, jednocześ nie nie obciążają…c swojego budżetu. Na koniec możesz zostać właścicielem maszyny. Ta forma finansowania charakteryzuje się długoterminowym rozłożeniem należności w czasie.

Dzierżawa umożliwia rozłożenie należności na kilka płatności w czasie krótszym niż leasing. Umożliwia Państwu czerpanie zysków ze sprzedaży lodów jednocześnie zmniejszając obciążenie finansowe związane z zakupem maszyny.

Zapraszamy! Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania